نمایش نوار ابزار

راهكارهاي توسعه چهار شهرستان : اردل ، فارسان ، كيار ، كوهرنگ

شنبه 6 فوریه 2016

راهكارهاي توسعه شهرستان اردل:

 •  پیگیری برای کوتاه کردن مسیر شهرکرد- اردل- خوزستان با احداث جاده گور ميزه و تونلهاي بره مرده- لقم گير.
 •  احداث جاده دیناران-دهدلی-گزستان.
 •  پیگیری احداث سد بازفت در روستای لندی.
 •  بستر سازي براي مشاركت موثر زنان در عرصه هاي اجتماعي.
 •  بهسازي و آسفالت جاده های روستاهاي شهرستان اردل.
 •  انتقال آب کشاورزی به روستاهای روگر-دیناران و میانکوه.
 •  بهره برداری از انتقال آب بین حوضه ای به نفع استان و جلوگیری از ضرر و زیان شهرستانهای تابعه.
 •  اهتمام به احداث مزارع پرورش ماهيهاي سردابي
 •  اهتمام به توسعه زيرساختهاي و تاسيسات گردشگري
 •  ايجاد و توسعه باغات در اراضي شيب دار
 •  اهتمام به تنوع بخشي فعاليتهاي اقتصادي در نواحي روستايي با رويكرد توسعه مشاغل خرد و خانگي.
 •  اهتمام به توسعه كشت گياهان دارويي در سطح شهرستان .
 •  اهتمام به توسعه دامداري صنعتي و كشاورزي مكانيزه در سطح شهرستان.
 •  اهتمام به ايجاد و توسعه مجتمع هاي صنعتي در نواحي روستايي.
 •  پيگيري براي اجراي طرحهاي ساماندهي كوچ و اسكان عشاير در زيست بومهاي عشايري.
 •  اهتمام به ساماندهي نظام سكونتگاهي و بهسازي مساكن روستايي در سطح شهرستان.
 •  اهتمام به اصلاح مرز مناطق تحت مديريت حفاظت محيط زيست به منظور رفع تعارض براي توسعه روستايي و كشاورزي.
 •  پيگيري براي ايجاد تصفيه خانه فلاضلاب شهري و روستايي در مناطق فاقد تصفيه خانه.
 •  پيگيري براي اصلاح قانون منابع طبيعي و محيط زيست براي بهره برداري پايدار از مناطق جنگلي و مرتعي.
 •  اهتمام به پيگيري براي ايجاد منطقه  حفاظت شده خدا آفرين بختياري مشترك با شهرستان كوهرنگ.
 •  اهتمام به استفاده بهينه از توانمنديهاي نيروهاي بومي تحصيل كرده در عرصه مديريتي استان و شهرستان.
 •  ايجاد تاسيسات گردشگري  و پرورش ماهيان گرمابي در بستر  و حاشيه سد كارون ۴

راهكارهاي توسعه شهرستان فارسان :

 • پیگیری روند احداث سد بابا حیدر.
 • گسترش کشاورزی مدرن و مکانیزه کردن کشاورزی در این شهرستان.
 • ایجاد مزارع نمونه و الگوی کشاورزی
 • اهتمام به احداث مزارع پرورش ماهيهاي سردابي.
 • اهتمام به توسعه زيرساختهاي و تاسيسات گردشگري از جمله منطقه نمونه گردشگري پير غار،  توسعه زاير سراي امامزاده سيد سعيد چليچه….
 • اهتمام به تنوع بخشي به فعاليتهاي اقتصادي در نواحي روستايي با رويكرد توسعه مشاغل خرد و خانگي.
 • اهتمام به توسعه كشت گياهان دارويي و باغات در سطح شهرستان.
 • اهتمام به توسعه دامداري صنعتي در سطح شهرستان.
 • اهتمام به ايجاد و توسعه مجتمع هاي صنعتي در جونقان، فارسان، ده چشمه و بابا حيدر.
 • توسعه مراكز دانشگاهي در سطح شهرستان و تلاش براي استقلال دانشگاهها .
 • پيگيري به ساخت كارخانه كمپوست
 • پيگيري براي توسعه كانونهاي فرهنگي- ورزشي در سطح شهرستان
 • بستر سازي براي مشاركت موثر زنان در عرصه هاي اجتماعي.
 • ايجاد و توسعه صنايع تبديلي كشاورزي
 • اهتمام به اصلاح مرز مناطق تحت مديريت حفاظت محيط زيست به منظور رفع تعارض براي توسعه روستايي و كشاورزي.
 • پيگيري براي ايجاد تصفيه خانه فلاضلاب شهري و روستايي در مناطق فاقد تصفيه خانه.
 • پيگيري براي اصلاح قانون منابع طبيعي و محيط زيست براي بهره برداري پايدار از مناطق جنگلي و مرتعي.
 • پيگيري براي ايجاد منطقه حفاظت شده سالداران.
 • اهتمام به ثبت اثر طبيعي ملي سپيدانه باباحيدر.
 • اهتمام به استفاده بهينه از توانمنديهاي نيروهاي بومي تحصيل كرده در عرصه مديريتي استان و شهرستان.

راهكارهاي توسعه شهرستان كيار:

 • پیگیری برای کوتاه کردن مسیر شهرکرد- ناغان – خوزستان با احداث تونلهاي زره، بره مرده، لقم گیر.
 • پیگیری براي اتمام سد سورک و پيگيري براي احداث سدهاي خاكي براي آبخيزداري و جلوگيري از هدر رفتن آب به علت كوهستاني بودن منطقه.
 • توسعه مراکز آموزش عالی.
 • بستر سازي براي مشاركت موثر زنان در عرصه هاي اجتماعي.
 • احداث جاده عشایری گندمان-سبزکوه- ناغان.
 • انتقال آب کشاورزی به روستاهای جقدان-چهراز-مشایخ
 • اهتمام به احداث مزارع پرورش ماهيهاي سردابي
 • اهتمام به توسعه زيرساختهاي و تاسيسات گردشگري و احداث كمپ درياچه شلمزار، كمپ آبشار دره عشق، توسعه گردشگري در حاشيه سواحل رودخانه كارون، توسعه گردشگري ورزشي در آبهاي خروشان.
 • ايجاد و توسعه صنايع تبديلي كشاورزي
 • ايجاد و توسعه باغات در اراضي شيب دار.
 • اهتمام به ايجاد مجتمع هاي پرورش شتر مرغ، بلدرچين، كبك و توسعه مرغداري و گاوداري.
 • اهتمام به تنوع بخشي به فعاليتهاي اقتصادي در نواحي روستايي با رويكرد توسعه مشاغل خرد و خانگي.
 • اهتمام به توسعه كشت گياهان دارويي در سطح شهرستان .
 • اهتمام به توسعه دامداري صنعتي و كشاورزي مكانيزه در سطح شهرستان.
 • اهتمام به ايجاد و توسعه مجتمع هاي صنعتي در نواحي روستايي.
 • پيگيري و ايجاد بسترهاي قانوني براي تاسيس بخشداري مشايخ.
 • بازسازي و توسعه جاده مشايخ به ارمند و تبديل آن به مهمترين محور ارتباطي شهرستانهاي اردل- كيار به لردگان.
 • انتقال ثقلي آب رودخانه سبزكوه به مازه هاي بردبلند و مازه هاي چهراز – دماب -دهنو- باجگيران و گاوتوت.
 • اهتمام به اصلاح مرز مناطق تحت مديريت حفاظت محيط زيست به منظور رفع تعارض براي توسعه روستايي و كشاورزي.
 • پيگيري براي ايجاد تصفيه خانه فلاضلاب شهري و روستايي در مناطق فاقد تصفيه خانه.
 • پيگيري براي اصلاح قانون منابع طبيعي و محيط زيست براي بهره برداري پايدار از مناطق جنگلي و مرتعي.
 • پيگيري اجرايي شدن پروژه بين المللي حفاظت از تنوع زيستي زاگرس مركزي در سطح اين شهرستان.
 • پيگيري براي احداث پل زير گذر روستاي خراجي.
 • اهتمام به استفاده بهينه از توانمنديهاي نيروهاي بومي تحصيل كرده در عرصه مديريتي استان و شهرستان.
 • پيگيري براي توسعه كانونهاي فرهنگي- ورزشي در سطح شهرستان
 • پيگيري براي تسريع در روند تكميل ساختمان بيمارستان گهرو
 • پيگيري براي احداث بيمارستان در شهر شلمراز
 • پيگيري براي از بن بست خارج شدن شهر دستنا به همراه روستاي سلم با احداث جاده هاي مواصلاتي به شهر شلمزار( جاده شلمزار- دستنا- سلم)، (شلمزار-دستنا-اميرآباد)
 • پيگيري براي گرفتن حق آبه از آب سد چغاخور براي توسعه شهرستان كيار.

راهكارهاي توسعه شهرستان كوهرنگ:

 • پيگيري براي احداث چهاربانده جاده فريدن به چلگرد
 • اهتمام به توسعه فعاليتهاي گردشگری با تاكيد بر توسعه زيرساختها و ايجاد كمپهاي  گردشگري در سطح شهرستان از جمله احداث تله كابين زردكوه و توسعه پيست اسكي براي ورزشهاي زمستاني.
 • بهره برداری از اراضی که قابلیت آبیاری دارند با تاكيد بر توسعه باغات در اراضی شیب دار.
 • توسعه کارخانه های آب معدنی.
 • پیگیری احداث تونلهاي چری، تاراز، زردکوه.
 • احداث جاده گزستان به دیناران براي ايجاد محور ارتباطي شهرستان كوهرنگ به اردل.
 • ایجاد و توسعه مراکز آموزش عالی در شهرستان.
 • گسترش کشاورزی و مکانیزه کردن کشاورزی و توسعه طرحهاي زنبور داري و دامپروري در این شهرستان.
 • اهتمام به احداث مزارع پرورش ماهيهاي سردابي.
 • اهتمام به تنوع بخشي به فعاليتهاي اقتصادي در نواحي روستايي با رويكرد توسعه مشاغل خرد و خانگي.
 • اهتمام به توسعه كشت گياهان دارويي و باغات در سطح شهرستان.
 • پيگيري براي اجراي طرحهاي ساماندهي كوچ و اسكان عشاير در زيست بومهاي عشايري.
 • بستر سازي براي مشاركت موثر زنان در عرصه هاي اجتماعي.
 • ايجاد و توسعه صنايع تبديلي كشاورزي .
 • اهتمام به ساماندهي نظام سكونتگاهي و بهسازي مساكن روستايي در سطح شهرستان.
 • اهتمام به بستر سازي براي بازاريابي محصولات دامي و كشاورزي.
 • پيگيري براي ايجاد منطقه حفاظت شده نازي و منطقه خدا آفرين بختياري مشترك با شهرستان اردل.
 • اهتمام به اصلاح مرز مناطق تحت مديريت حفاظت محيط زيست به منظور رفع تعارض براي توسعه روستايي و كشاورزي.
 • پيگيري براي ايجاد تصفيه خانه فلاضلاب شهري و روستايي در مناطق فاقد تصفيه خانه.
 • پيگيري براي اصلاح قانون منابع طبيعي و محيط زيست براي بهره برداري پايدار از مناطق جنگلي و مرتعي.
 • پيگيري براي آبرساني به اراضي روستاهاي شهرستان.
 • اهتمام به استفاده بهينه از توانمنديهاي نيروهاي بومي تحصيل كرده در عرصه مديريتي استان و شهرستان.