نمایش نوار ابزار

راهكارهاي توسعه شهرستان فارسان

سه‌شنبه 9 فوریه 2016

پیگیری روند احداث سد بابا حیدر.
گسترش کشاورزی مدرن و مکانیزه کردن کشاورزی در شهرستان.
ایجاد مزارع نمونه و الگوی کشاورزی.
اهتمام به احداث مزارع پرورش ماهي هاي سردابي.
اهتمام به توسعه زيرساخت هاي و تاسيسات گردشگري از جمله منطقه نمونه گردشگري پير غار، توسعه زائر سراي امامزاده سيد سعيد چليچه…
اهتمام به تنوع بخشي به فعاليتهاي اقتصادي در نواحي روستايي با رويكرد توسعه مشاغل خرد و خانگي.
اهتمام به توسعه كشت گياهان دارويي و باغات در سطح شهرستان.
اهتمام به توسعه دامداري صنعتي در سطح شهرستان.
اهتمام به ايجاد و توسعه مجتمع هاي صنعتي در جونقان، فارسان، ده چشمه و بابا حيدر.
توسعه مراكز دانشگاهي در سطح شهرستان و تلاش براي استقلال دانشگاه ها.
پيگيري به ساخت كارخانه كمپوست.
پيگيري براي توسعه كانون هاي فرهنگي- ورزشي در سطح شهرستان.
بستر سازي براي مشاركت موثر زنان در عرصه هاي اجتماعي.
ايجاد و توسعه صنايع تبديلي كشاورزي.
اهتمام به اصلاح مرز مناطق تحت مديريت حفاظت محيط زيست به منظور رفع تعارض براي توسعه روستايي و كشاورزي.
پيگيري براي ايجاد تصفيه خانه فاضلاب شهري و روستايي در مناطق فاقد تصفيه خانه.
پيگيري براي اصلاح قانون منابع طبيعي و محيط زيست براي بهره برداري پايدار از مناطق جنگلي و مرتعي.
پيگيري براي ايجاد منطقه حفاظت شده سالداران.
اهتمام به ثبت اثر طبيعي ملي سپيدانه باباحيدر.
اهتمام به استفاده بهينه از توانمندي هاي نيروهاي بومي تحصيل كرده در عرصه مديريتي استان و شهرستان.