نمایش نوار ابزار

راهكارهاي توسعه شهرستان كيار

شنبه 6 فوریه 2016

پیگیری برای کوتاه کردن مسیر شهرکرد – ناغان – خوزستان با احداث تونلهاي زره، بره مرده، لقم گیر.
توسعه مراکز آموزش عالی.
بستر سازي براي مشاركت موثر زنان در عرصه هاي اجتماعي.
احداث جاده عشایری گندمان- سبزکوه – ناغان.
انتقال آب کشاورزی به روستاهای جقدان- چهراز- مشایخ.
اهتمام به احداث مزارع پرورش ماهي هاي سردابي.
اهتمام به توسعه زيرساخت هاي و تاسيسات گردشگري و احداث كمپ درياچه شلمزار، كمپ آبشار دره عشق، توسعه گردشگري در حاشيه سواحل رودخانه كارون، توسعه گردشگري ورزشي در آب هاي خروشان.
ايجاد و توسعه صنايع تبديلي كشاورزي.
ايجاد و توسعه باغات در اراضي شيب دار.
اهتمام به ايجاد مجتمع هاي پرورش شتر مرغ، بلدرچين، كبك و توسعه مرغداري و گاوداري.
اهتمام به تنوع بخشي به فعاليت هاي اقتصادي در نواحي روستايي با رويكرد توسعه مشاغل خرد و خانگي.
اهتمام به توسعه كشت گياهان دارويي در سطح شهرستان .
اهتمام به توسعه دامداري صنعتي و كشاورزي مكانيزه در سطح شهرستان.
اهتمام به ايجاد و توسعه مجتمع هاي صنعتي در نواحي روستايي.
پيگيري و ايجاد بسترهاي قانوني براي تاسيس بخشداري مشايخ.
بازسازي و توسعه جاده مشايخ به ارمند و تبديل آن به مهمترين محور ارتباطي شهرستانهاي اردل- كيار به لردگان.
انتقال ثقلي آب رودخانه سبزكوه به مازه هاي بردبلند و مازه هاي چهراز – دماب – دهنو- باجگيران و گاوتوت.
اهتمام به اصلاح مرز مناطق تحت مديريت حفاظت محيط زيست به منظور رفع تعارض براي توسعه روستايي و كشاورزي.
پيگيري براي ايجاد تصفيه خانه فاضلاب شهري و روستايي در مناطق فاقد تصفيه خانه.
پيگيري براي اصلاح قانون منابع طبيعي و محيط زيست براي بهره برداري پايدار از مناطق جنگلي و مرتعي.
پيگيري اجرايي شدن پروژه بين المللي حفاظت از تنوع زيستي زاگرس مركزي در سطح شهرستان.
اهتمام به استفاده بهينه از توانمنديهاي نيروهاي بومي تحصيل كرده در عرصه مديريتي استان و شهرستان.
پيگيري براي توسعه كانون هاي فرهنگي- ورزشي در سطح شهرستان.
پيگيري براي تسريع در روند تكميل ساختمان بيمارستان گهرو.
پيگيري براي احداث بيمارستان در شهر شلمراز.
پيگيري براي از بن بست خارج شدن شهر دستنا به همراه روستاي سلم با احداث جاده هاي مواصلاتي به شهر شلمزار( جاده شلمزار- دستنا- سلم)، (شلمزار- دستنا- اميرآباد).