نمایش نوار ابزار

معرفی مختصر استان چهارمحال و بختیاری

دوشنبه 15 فوریه 2016

چهارمحال و بختیاری از دیرباز به عنوان یکی از مناطق محروم یا کمتر توسعه یافته کشور مطرح بوده، این در حالی است که ظرفیت ها و پتانسیل های متعدد موقعیتی مطلوب را برای رشد و توسعه استان و خروج از تنگناها و محدودیت های موجود به وجود آورده است، این استان با حدود ۳۱/۱۶۴۰۳ کیلومتر مربع مساحت و تقریبا یک درصد مساحت کشور و بر اساس سرشماری سال ۹۰، با جمعیتی حدود ۹۰۰ هزار نفر، در جنوب غربی کشور و در محدوده رشته کوه های زاگرس قرار گرفته است، بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی استان دارای ۹ شهرستان، ۴۰ شهر، ۲۵ بخش، ۴۵ دهستان و ۸۳۲ آبادی مسکونی می باشد.