نمایش نوار ابزار

برنامه های دکتر فرامرز شیروانی در سطح ملی و مجلس

دوشنبه 15 فوریه 2016

۱- تحقق بیانات مقام معظم رهبری در امر اقتصاد مقاومتی و محیط زیست.
۲- اصلاح قوانین سرمایه گذاری برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری و دادن امتیازات ویژه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم.
۳- تلاش در اصلاح ساختار دولت برای تسریع و ارایه خدمات به مردم.
۴- پیگیری اصلاح قانون منابع طبیعی به گونه ای که روستاییان و عشایر ساکن در منابع طبیعی با تبدیل این منابع به درختان مثمر و کشت گیاهان دارویی.
۵- پیگیری طرح آمایش سرزمین در کشور.
۶- پیگیری تصویب الگوی مدیریت مناسب براي بهره وري بيشتر از منابع طبيعي و انساني در كشور و استان.