نمایش نوار ابزار

برنامه های دکتر فرامرز شیروانی در سطح استانی

دوشنبه 15 فوریه 2016

۱- شناسایی ظرفیت ها و توانایی های استان
موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی استان و استقرار بین قطب های توسعه یافته صنعتی و کشاورزی اصفهان و خوزستان، برخورداری از نزولات و منابع آبی فراوان و پتانسیل توسعه کارخانه های آب معدنی، برخورداری از شرایط اقلیمی طبیعی و جاذبه های مناسب و مستعد برای توسعه گردشگری به ویژه طبيعت گردي و اکوتوریسم، دارا بودن قابلیت توسعه باغداری، دامپروری و آبزی پروری و گیاهان دارویی، قابلیت تولید برق از طریق نیروگاه های برق آبی، قابلیت توسعه صنایع تبدیلی، تکمیلی و جانبی فعالیت های کشاورزی.
بهره برداری از ظرفیت های استان در راستای توسعه صنایع تبدیلی وابسته به کشاورزی و دامداری و ایجاد صنایع پاک، که نتیجه آن اشتغالزایی است.

۲- شناسایی نقاط ضعف و تنگناها در دو زمینه ضعف ساختاری و نیروی انسانی استان.
انزوای جغرافیایی و کوهستانی بودن بخش وسیعی از استان، محدود بودن واحدهای صنعتی و کارخانجات و عدم سرمایه گذاری وسیع بخش خصوصی در صنایع استان، محدودیت حمل و نقل هوایی و نامناسب بودن شبکه های ارتباطی بین استانی، غالب بودن شیوه تولید سنتی و بیکاری پنهان در نواحی روستایی و عشایری، وجود اقتصاد معیشتی در استان، عدم تعادل دام و مرتع، بهره برداری نامناسب از پوشش گیاهی و سرمایه گذاری ناکافی برای احیاء، حفظ و حراست مناطق آبخیز، کمبود سرانه فضاها و امکانات ورزشی، فرهنگی، هنری و علمی، دشواری خدمات رسانی به روستاهای کوچک و پراکنده استان،کمبود تاسیسات و تجهیزات اقامتی در عرصه گردشگری استان ،عدم وحدت در میان مسئوولان استانی و نمایندگان و چهره های شاخص استان در سطح ملی و حاکم شدن فرهنگ تفرقه و اختلاف افکنی و ضعف تشکل های منسجم فرهنگی- سیاسی، مذهبی، کمبود موسسات غیر دولتی و NGO ها.
۳- راهکارها در زمینه های آموزش، ارتقا فرهنگی علمی در سطح استان، ایجاد رفاه و تولید ثروت در سطح استان.
– پيگيري براي توسعه مراكز آموزش عالي در ابعاد كمي و كيفي.
– توسعه حوزه هاي علميه در ابعاد كيفي.
– توسعه امر تحقیق و پژوهش با اولویت طرح های توسعه کار آفرینی و کسب و کار.
– تهیه، تصویب و اجرای طرح های تفصیلی و نیمه تفصیلی گردشگری استان، حمایت مالی و قانونی در زمینه احداث و راه اندازی واحدهای دامپروری و دامداری صنعتی و نیمه صنعتی، – احداث و گسترش منطقی و مطالعه شد مزارع پرورش ماهی سردآبی ،ارتقاء سطح آگاهی، مهارت و دانایی شاغلین بخش صنعت، کشاورزی و دامپروری، مطالعه و تدوین نظام مدیریت منابع آب استان و منابع طبیعی و محیط زیست استان، – اجرای طرح های ساماندهی کوچ و اسکان عشایر در زیست بوم های عشایری استان، – تکمیل و بهره برداری از نواحی صنعتی و روستایی و مجتمع های صنایع کشاورزی، ایجاد بستر مناسب برای مطالعه، اجرا و توسعه کشت گیاهان گلخانه ای و فشرده در استان و اهتمام به ترویج روش های نوین زنبورداری، باغداری و دامداری و زراعت، مطالعه و اجرای طرح های آبخیزداری به ویژه در سرشاخه های کارون و زاینده رود، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، جاده های بین مزارع و باغات، احیاء قنوات، بندها و سدهای خاکی در استان، حمایت، تقویت و اهتمام به تاسیس مراکز دانشگاهی و پژوهشی در استان، اهتمام به حمایت از فعالان بخش اقتصادی و حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران و ارایه تسهیلات و اصلاح قوانین سرمایه گذاری، اهتمام به توسعه و تجهیز مراکز خدمات بهداشتی و درمانی در سطوح استان، بازسازی و بهسازی روستاها و مسکن روستایی و مرمت جاده های روستایی، بستر سازی مناسب به منظور ارتقاء سطح کیفی آموزش و پرورش استان، اهتمام به بستر سازی برای اجرای مطلوب نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور در استان و گسترش رشته های ورزشی متناسب با قابلیت های استان، اهتمام به احداث مجتمع های فرهنگی، رفاهی و ورزشی برای ایثارگران استان و حمایت از اشتغال و مسکن خانواده های معظم شهداء و ایثارگر استان، بسترسازی و حمایت موثر از مشارکت زنان و جوانان استان در عرصه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هنری، علمی و ورزشی، اهتمام به گسترش خطوط انتقال برق و گاز در کانون های جمعیتی به ویژه در مناطق جنگلی، ایجاد تعاونی ها و ایجاد و گسترش شهرک ها و مجتمع های تعاونی و بازاریابی برای تولیدات، توسعه و ارتقاء محورهای ارتباطی استان به استان هاي همجوار و توسعه ره آهن، اهتمام ویژه به اشتغال و کارآفرینی برای جوانان استان یا حمایت و توسعة فعالیت های صنعتی و کشاورزی و رفع موانع قانونی و اداری.