نمایش نوار ابزار

برنامه های زیست محیطی دکتر فرامرز شیروانی

دوشنبه 15 فوریه 2016

هم اکنون چالش‌های بسیاری در پیش روی محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری و حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ قرار دارد که سلامت، اقتصاد، توسعه، رفاه و امنیت مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است.
قطعا تحقق فرامین رهبری (مدظله العالی) برای خروج از بحران های محیط زیستی ازجمله؛ “دستگاه های مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل ها به هر بهانه ای اعم از هتل سازی و جذب گردشگر و ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهاتِ به ظاهر قابل قبول، مقابله کنند”. “توجه به نقش کلیدی محیط زیست در برنامه ششم توسعه”. “تهیه پیوست محیط زیستی برای همه طرح های عمرانی و صنعتی” و “جرم انگاری تخریب محیط زیست” سرلوحه برنامه های زیست محیطی در تمام مناطق حوزه انتخابیه است.
بی شک برنامه هایی چون اقتصاد کم کربن، عوارض و مالیات سبز، انرژی های پاک، کشاورزی ارگانیک، حمل و نقل همگانی، مبارزه با زمین خواری و دیپلماسی محیط زیست در این زمینه راهگشاست.
همچنین برنامه هایی همانند تلاش برای تصویب سیاست ها و قوانین اصولی و محکم برای حفاظت منابع آب، جلوگیری از بیابانزایی و فرسایش خاک، انرژی، جلوگیری از آلودگی هوا و خسارت تنوع زیستی، تلاش برای به راه انداختن مدارس جامع زیست محیطی، آگاهی بخشی به روستاییان جنگل نشین در استفاده از انرژی پاک و تجهیز ساختمان های مسکونی روستاهای جنگل نشین حوزه انتخابیه به آبگرمکن های خورشیدی با هدف حفظ جنگل، اشاعه گفتمان در ارتباط با معضلات آلودگی هوا و کم‌آبی و بحران های ناشی از آن، در سطح گسترده ای و تبدیل آنها به یک مطالبه عمومی تا نتایج مطلوبی در زمینه حفاظت محیط زیست ایجاد و منجر به توسعه پایدار شود.